Sunday, 7 December 2014

चुकीलाच क्रेडीट!

मागच्या महिन्याचे क्रेडीट कार्डचे बिल online भरताना माझ्याकडून काहीतरी चूक झाली . आता आर्थिक भुर्दंड पडणार हे निश्चित. पण आता तो पडणारच आहे तर एक विचार मनात येतो आहे. असा काही भरभक्कम दंड एकदा भरला की ते माझ्या मनाला लागणार आणि मग अशा चुका वरचेवर होऊ नयेत यासाठी मी जागरूक राहीन !

No comments:

Post a Comment